Được ghi nhận bởi: City of Houston

Traffic Signals Được thừa nhận

4902 Washington Ave Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4329268

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Traffic Signals

Đã xem:

157 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

272905

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Timing - Traffic Signals.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. Short cycle bad traffic flow traveling east on Washington at shepherd intersection
Hỏi. Problem occurs at what time of day?
Đáp. 6am-9am
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. East

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video