Need plowing Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

437074

Submitted To:

City of Malden

Category:

Snow/Ice on Streets

Đã xem:

269 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 6

Được báo cáo thông qua:

http://www.cityofmalden.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

snow

Mô tả

Our street has not been plowed or treated. Our cars keep getting stuck.
I know we are not a priority being a dead end hill but we need to be able to drive on our street safely. Thank you.


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.