Potholes, unavoidable craters. the whole block should have been paved. Đã lưu trữ

Frisbie Ave Albany, NY 12209, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 9530

ID Vấn đề:

4421154

Submitted To:

City of Albany

Category:

Pothole

Đã xem:

271 lần

Vùng lân cận:

Delaware Avenue

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

deep craters, no shoulder

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide exact location of the pothole?
Đáp. Frisbie Ave and the community garden
Hỏi. What type of pothole are you reporting? Please select from the options below:
Đáp. Deep Hole

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.