Alley Light Out Đã lưu trữ

6918 South Crandon Avenue Chicago, IL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1740

ID Vấn đề:

443610

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Alley Light Out Complaint

Đã xem:

831 lần

Vùng lân cận:

South Shore

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

13-00310493

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. Alley
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 773-860-6609
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. Wooden
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. Yes - Light Directly Behind Address
Hỏi. Is the light located in your alley or the street?
Đáp. Alley

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.