Traffic Signals Đã lưu trữ

631-657 Worcester Road Framingham, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4470104

Submitted To:

Framingham, MA

Danh mục:

Traffic Signals

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

Framingham

Được báo cáo thông qua:

http://www.framinghamma.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

This was reported last month, but the issue remains. After 9am the signals at Walgreens let side-street traffic clear (only 4-5 cars deep) while Route 9 is backed up to Framingham College, with a 10-minute wait at the lights.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide details for your request.
Đáp. Signal timing causing mile-long backups on Route 9

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.