Pothole Đã lưu trữ

101-141 Palmera Blvd Ne St. Petersburg, FL 33704, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4500324

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Road Potholes / Road Depression

Đã xem:

550 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Được sao lại bởi:

4500183

Mô tả

Getting bigger every week!

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. In roadway
Hỏi. Is this a large depression in the road?
Đáp. Yes

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.