Pothole Đã lưu trữ

278 Franklin Avenue Princeton, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 3815

ID Vấn đề:

4521039

Category:

Pothole

Đã xem:

52 lần

Vùng lân cận:

Princeton North

Được báo cáo thông qua:

https://www.princetonnj.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Several potholes on Franklin on the west side of the intersection with Harrison.

cũng đã hỏi...
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. several inches

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.