Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

87th Ave & "G" St To 90th Ave. Oakland, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4527882

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

129 lần

Vùng lân cận:

Highland

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

817843

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Lots of misc debri and large filled black trash bags, scattered
on sidewalk.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. YES
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. YES
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Yes
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.