Running Water in a Home or Building Đã lưu trữ

14620 Klenk Island Detroit, MI 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4550036

Danh mục:

Running Water in a Home or Building

Đã xem:

51 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

4550036

Đã gắn thẻ:

drain problem

Bản sao của:

4549880

Mô tả

Major breech of breakwall at this address and adjacent property. THOUSANDS of gallons of RIVER/CANAL water is dumping into the storm drains!!! $$$$$ burden for taxpayers. DEQ / Army Corps / City of Detroit get it together. Why have you ignored this problem?

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the property abandoned?
Đáp. Yes
Hỏi. What is the exact property address?
Đáp. 14620 klenk street, Detroit mi. 48215
Hỏi. If exact address is unknown, what is the nearest address?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.