Codes Compliance Đã lưu trữ

816 12th Avenue South Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 24730

ID Vấn đề:

4575761

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

105 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

2463329, 3484559, 3330455, 4756644, 2561386

Mô tả

Garbage can is at the curb in the front of this house 24/7. It has never been put away.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Improper placement of garbage/recycling container

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.