Missed Recycling Pick-up Đã lưu trữ

261 Grovers Avenue Bridgeport, Connecticut Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4580532

Submitted To:

City of Bridgeport

Danh mục:

Missed Recycling Pick-up

Đã xem:

45 lần

Vùng lân cận:

Bridgeport

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What day is your normal pickup day?
Đáp. Thursday

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.