Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center

Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 3960

ID Vấn đề:

4603143

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

83 lần

Vùng lân cận:

Rancho San Antonio

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

822298

Đã gắn thẻ:

trash, homeless

Mô tả

Homeless camp and garbage

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. YES
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. YES
Hỏi. Are there tires?
Đáp. YES
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. garbage
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public

1 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video