Playground or Park Equipment Repair Đã lưu trữ

Collins Cove Playground Salem MA 01970, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4606251

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Playground or Park - Equipment Repair

Đã xem:

88 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

4336606

Mô tả

one of the baby swings is broken

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the broken equipment a play structure or other structure intended for children?
Đáp. yes
Hỏi. Has anyone been injured by the broken equipment?
Đáp. unknown
Hỏi. Does the broken equipment appear to pose a public safety danger?
Đáp. yes

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.