Flooding Đã lưu trữ

6459 Ramsey St Fayetteville, NC 28311, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1005

ID Vấn đề:

4607979

Category:

Engineering Referral

Đã xem:

125 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

178001

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the flooding?
Đáp. House
Hỏi. What do you think is causing the flooding?
Đáp. drain pipe across Ramsey st to small.
Hỏi. Can you see any debris obstructing the normal flow of water?
Đáp. No
Hỏi. Has it happened before?
Đáp. Yes
Hỏi. Is there any other information to share that would help the City in resolving the problem?
Đáp. Instead of sidewalks on the far side of Ramsey st why dont we fix the flooding issue. 4th time in 5 years.

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.