S-WASTE: Garbage - Cart Replacement Đã lưu trữ

2937 King Alfred Dr Macon, GA 31204, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4620305

Submitted To:

Macon-Bibb County

Danh mục:

ADS: Garbage Cart Replacement

Đã xem:

786 lần

Vùng lân cận:

Macon

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

4620434

Mô tả

Our garbage can was at the road this morning, but is now missing. We need a new garbage can immediately.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are you requesting a replacement cart?
Đáp. Yes
Hỏi. Does the cart need repairing?
Đáp. N/A

10 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.