Codes Compliance Đã lưu trữ

1445 29th Ave N Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4624064

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Codes Compliance

Đã xem:

94 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

4759638, 4699709

Mô tả

Property has constant Junk/Trash/Debris in alley by dumpster. Recycling cans remain in alley at all times.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Junk/outdoor storage

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.