Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

600-700 85th Ave Oakland, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4626521

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

93 lần

Vùng lân cận:

Coliseum Industrial

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

823632

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Misc debri near the railroad tracks

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. YES
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Yes
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Don't Know / No Answer

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.