Tree Issue Đã lưu trữ

20290 Beaverland St Detroit, MI 48219, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 4365

ID Vấn đề:

4641694

Submitted To:

City of Detroit

Category:

Tree Issue

Đã xem:

85 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Được sao lại bởi:

4641695

Mô tả

The tree branches are growing low and have grown to the other side of the street

cũng đã hỏi...
Hỏi. If exact address is unknown, please provide the nearest address to the problem.
Đáp. Beaverland b/w Trojan and hessel
Hỏi. What is the nature of the problem?
Đáp. Tree Trimming Needed
Hỏi. Is access to a sidewalk, street, driveway or property blocked?
Đáp. No
Hỏi. Where is the tree located?
Đáp. Berm (area between sidewalk and street)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.