Graffiti Removal Đã lưu trữ

5011 N Sawyer Ave Chicago 60625, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4642151

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

35 lần

Vùng lân cận:

Albany Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18-02014115

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Graffiti on the building in the alley.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Alley
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Wood - Painted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Hateful, profane, near church/school?
Đáp. Yes
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.