Tree Maintenance Request on Common Property Đã lưu trữ

6 Romerly Rd. Savannah, Georgia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 780

ID Vấn đề:

4644351

Submitted To:

Landings Association

Category:

Tree Maintenance Request on Common Property

Đã xem:

85 lần

Vùng lân cận:

Landings Association

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Broken tree limb hanging to the ground over the path leading to the marsh area next door to 6 Romerly and Mad Turkey.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the tree dead?
Đáp. No
Hỏi. Is the tree damaged/broken?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the tree a danger to persons and/or property?
Đáp. Yes
Hỏi. Type of tree:
Đáp. Hardwood
Hỏi. Location of Tree
Đáp. on the path between Romerly Rd and marsh area.

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.