Được ghi nhận bởi: City of Houston

Water Leak Được thừa nhận

2625 Louisiana St Houston, TX 77006, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4663563

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Water Leak

Đã xem:

86 lần

Vùng lân cận:

Midtown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

293896

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your leak concern?
Đáp. Water Meter - Water Leak.
Hỏi. Severity of the Leak?
Đáp. Trickling
Hỏi. Location of the Leak?
Đáp. Sidewalk
Hỏi. Adjacent Property Type?
Đáp. Business

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video