Transient Encampment Đã lưu trữ

2403 Caroline Houston, Texas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4665791

Danh mục:

Nuisance On Property

Đã xem:

321 lần

Vùng lân cận:

Midtown

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

I've called either Pct 7 or HPD daily for a week about transients at camping at this location. Perhaps MMD could get Mr Brackman to secure the fence?

cũng đã hỏi...
Hỏi. What violation would you like to report?
Đáp. Detectable presence of urine, feces, vomit
Hỏi. Is the Violation near any of the following?
Đáp. Church

22 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.