Graffiti Removal Đã lưu trữ

4847 N Central Park Ave Chicago, IL 60625, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4668286

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

180 lần

Vùng lân cận:

Albany Park

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18-02073708

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

SGD gang tag

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Garbage Cart
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Other/Unknown Surface
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Hateful, profane, near church/school?
Đáp. No
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.