Stormwater Issue/Flooding Đã lưu trữ

800 41st Avenue North Saint Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1292090

ID Vấn đề:

4680771

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Stormwater Issue

Đã xem:

111 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem, mosquito

Được sao lại bởi:

4681721, 4681622

Mô tả

There are no drains on this street; water just collects in the middle of the road and mosquitos are breeding. This a constant issue, especially with the rainy season.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Street flooding
Hỏi. Location of problem?
Đáp. 800 41st ave n
Hỏi. Does the issue involve a sewer (wastewater) line?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.