Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

950 32nd Street Oakland, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4682870

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

125 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Được báo cáo thông qua:

https://www.oaklandca.gov

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

826951

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

My church group visits St. Andrew's Plaza every 3rd Sunday of each month. The corner has looked like a dump site 4 months in a row. There is only one garbage can near the Plaza.
The amount of trash was worse in June than July, but why is it there at all?

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. NO
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. batteries, bags of garbage, household items
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help held the dumper(s) accountable?
Đáp. Don't Know / No Answer

3 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Anonymous (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.