Được ghi nhận bởi: Oak311 Call Center

Litter - Street Litter Container - Broken Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4692132

Danh mục:

Litter - Street Litter Container - Broken

Đã xem:

70 lần

Vùng lân cận:

Sausal Creek

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

827519

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This issue was reported to OAK 311 via phone (311, or 510-615-5566 from outside Oakland), email (OAK311@oaklandnet.com), or web (311.oaklandca.gov).


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video