This is an unaffiliated request

Bicycle not recognised Đã lưu trữ

600 E Duane Sunnyvale, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4698192

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

96 lần

Vùng lân cận:

Sunnyvale

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic, street signal, bike concern

Mô tả

Traffic lights does not register when a cyclist is there heading
east along E Duane Ave, before the intersection with Fair oaks.

Light to turn left only works when there is a vehicle there


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.