Rodent Inspection and Treatment (Rat) Đã lưu trữ

2300 17th Street Nw Washington, District of Columbia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4709701

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Rodent Inspection and Treatment (Rat)

Đã xem:

58 lần

Vùng lân cận:

Adams Morgan

Được báo cáo thông qua:

https://www.washingtonpost.com

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18-00394322

Đã gắn thẻ:

pothole, trash, rodents

Mô tả

There are rats in front of all the townhouse from 2300-2314 17th Street NW. All the trash containers have holes in the lids where the rats have knawed through. I see rats every night when I walk my dog down this block.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.