This is an unaffiliated request

Property Maintenance Mở

18287 Mansfield Detroit, Michigan Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4714440

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

286 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

PROPERTY OWNER:
Barshal Benford

Issue Report:
Grass in front and back of Residence excessively high.

When Car is in Driveway in back of home.
= Grey comforter is draped over fence and gives a bad appearance.


  • EYERA (Người dùng đã đăng ký)

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video