Graffiti Đã lưu trữ

1595 North Ave Burlington, Vermont Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4740092

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Graffiti

Đã xem:

86 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, graffiti

Bản sao của:

4740071

Mô tả

on sidewalk

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Is the graffiti on a public sign? (Street Sign, Stop Sign, etc.)
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.