Needle Cleanup Đã lưu trữ

682 Ma-99 Boston, MA 02129, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1535

ID Vấn đề:

4742829

Submitted To:

Boston 311

Category:

Needle Clean-up

Đã xem:

50 lần

Vùng lân cận:

Charlestown

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101002597592

Đã gắn thẻ:

trash, bridge

Mô tả

another syringe located on the bridge over Rt 99 on the Sullivan sq rotary.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Quantity of Needles
Đáp. One
Hỏi. Property Type
Đáp. Public

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.