Trash Bag Not Collected Đã lưu trữ

99 Penn Ave Worcester, MA 01604, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4747626

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Trash Bag Not Collected

Đã xem:

249 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

The bags were placed after the truck passed

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your normal day of collection?
Đáp. Today
Hỏi. What time was the bag placed out for collection?
Đáp. After 8am
Hỏi. Is there a green sticker on the bag as to why it wasn't collected?
Đáp. No
Hỏi. Is your address the only location that was missed?
Đáp. It's not my house it's 91Penn ave
Hỏi. Please verify this is a yellow City trash bag. Enter "Yes" if it is.
Đáp. Yes

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.