Được ghi nhận bởi: City of Houston

Street Hazard Được thừa nhận

Allen Street And Parker Street Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4750424

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Street Hazard

Đã xem:

48 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

298945

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Large pothole/sinkhole at the intersection of Parker and Allen Streets.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Cave In Street - Street Hazard.

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video