Stormwater Issue/Flooding Đã lưu trữ

345 59th Ln S St. Petersburg, FL 33707, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2180

ID Vấn đề:

4750769

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Stormwater Issue

Đã xem:

86 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

Mowing is needed on the EAST side of Bear Creek, behind the homes on 59th Ln.South. The huge mower that mows the sides of the creek never comes all the way on East side because a abandoned trailer filled with trash needs to be moved or impounded. The weeds are growing into trees.......

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Ditch/Canal/ROW maintenance
Hỏi. Location of problem?
Đáp. East side of Bear Creek behind the homes on 59th Ln.S.
Hỏi. Does the issue involve a sewer (wastewater) line?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.