This is an unaffiliated request

(pothole) Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

4759

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

415 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District FL24

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Pothole on the northwest corner of 426/Slavia. It's pretty deep and just off the road when you turn left on Slavia from 426. I'm almost got stuck a number of times, dangerous when theres heavy rain.


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.