Parking Violation 165h\th car lot Đã lưu trữ

228 E 165th Hammond, Indiana Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4761888

Submitted To:

City of Hammond

Category:

Parking Violation

Đã xem:

925 lần

Vùng lân cận:

Hammond

Được báo cáo thông qua:

http://www.gohammond.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Please click fix if your tired of this illegal shady totaled car lot.
Why hasn't this been stopped. Every weekend or holiday a car or three is for sale at 228 E 165th Hammond Indiana and 6448 Woodward Hammond, Indiana. When backed up they use Dollar General. They use the same numbers between both houses. 2GNFLFEK0F6101562 was totaled out car from Co Parts with temp tags. Only dealers can buy from Co Parts.This one was damaged really bad. Is it safe now? 30 car this year alone.

https://s15.postimg.cc/7ibvsitcb/0056805e.jpg
https://s15.postimg.cc/fntxqpk63/51811.jpg

https://www.copart.com/lot/22864228/Photos
Phone number 219-484-9940

See Issue ID: 4598645
4250940
4231387
4231250
4572629
4250886

4412944
4489584
4467029
4484454
4489603

4442227
4412924
4361408
4386384
4338776

4311658
4314268
4247622
4250864
3636732

4412924
4490734
2576814
2799885
2840961

3149576
4489584
3100754
3636755


 • City of Hammond (Chính thức đã xác nhận)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Capt Alcox HPD Community Affairs (Chính thức đã xác nhận)

 • Capt Alcox HPD Community Affairs (Chính thức đã xác nhận)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Jon (Người dùng đã đăng ký)

 • Jon (Người dùng đã đăng ký)

 • Dezi (Người dùng đã đăng ký)

 • Hammond Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Capt Alcox HPD Community Affairs (Chính thức đã xác nhận)

 • Capt Alcox HPD Community Affairs (Chính thức đã xác nhận)

 • Hammond Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Jon (Người dùng đã đăng ký)

 • Jessica (Người dùng đã đăng ký)

 • JayBoi1184 (Người dùng đã đăng ký)

 • Rob (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Capt Alcox HPD Community Affairs (Chính thức đã xác nhận)

 • Dezi (Người dùng đã đăng ký)

 • Joh (Người dùng đã đăng ký)

 • Jon (Người dùng đã đăng ký)

 • Jon (Người dùng đã đăng ký)

 • Lt Pete Moore HPD Community Affairs (Chính thức đã xác nhận)

 • Hammond Resident (Người dùng đã đăng ký)

 • Jon (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận Enforcement 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Jon (Người dùng đã đăng ký)

 • Enforcement 4 (Chính thức đã xác nhận)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Jessica (Người dùng đã đăng ký)

 • Jessica (Người dùng đã đăng ký)

 • Jessica (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • Phil (Người dùng đã đăng ký)

 • theresadoc32 (Người dùng đã đăng ký)

 • Capt Alcox HPD Community Affairs (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng Sgt K. Mickey Community Affairs Dist 3 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.