Được ghi nhận bởi: City of Houston

Street Hazard Được thừa nhận

1798 Roy Street Houston, TX 77007, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4763364

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Street Hazard

Đã xem:

85 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

299719

Đã gắn thẻ:

traffic

Mô tả

Car parked in Roy St. ROW, blocking safe thru traffic passage

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Debris in Street - Street Hazard.

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video