Traffic Issue Đã lưu trữ

544 Delmar Terrace South Saint Petersburg, FL 33701, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2015

ID Vấn đề:

4774696

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Traffic Issue

Đã xem:

60 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic

Bản sao của:

4764471

Mô tả

The green chain link fence along the 500 block of Delmar Terr S had come loose and is partially blocking the street.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Other

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.