Abandoned Vehicle - On Private Property Đã lưu trữ

2351 16th St Se Washington, DC 20020, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4780182

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Abandoned Vehicle - On Private Property

Đã xem:

81 lần

Vùng lân cận:

Anacostia

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

18-00433295

Mô tả

This car is located off the alley on a grassy knoll leading to the rear of 2351 16th St. SE. The car has been inoperable for years. They also have bee hives inside and children have been known to play near these cars.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.