Water Leak Đã lưu trữ

501 Sawyer St Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4799537

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Water Leak

Đã xem:

112 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

301752

Mô tả

been a couple weeks now

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your leak concern?
Đáp. Water Meter - Water Leak.
Hỏi. Severity of the Leak?
Đáp. Steady Flow
Hỏi. Location of the Leak?
Đáp. Esplanade
Hỏi. Adjacent Property Type?
Đáp. Other

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.