This is an unaffiliated request

BLIGHT Đã lưu trữ

908 Townsend Ave New Haven, CT 06511, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

48009

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

4645 lần

Vùng lân cận:

Annex

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

EXACTLY what is happening with this house? Dumpsters in the driveway for months. Trash all over the place. Abandoned cars appear and then disappear. Windows open at times day and night with no screens? It's a disaster!


35 Bình luận

 • Anonymous (Khách)

 • Anonymous (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Joy Salton (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • mike (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • feed up too (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • joe iannotti (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • victims relative (Khách)

 • A friend of the family (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • joey (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just Sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Galoona (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • Just sayin (Khách)

 • a friend nhfd (Khách)

 • GALOONA (Khách)

 • Đã đóng LCI (Khách)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.