Codes Compliance Đã lưu trữ

840 11th Avenue South Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 27175

ID Vấn đề:

4805649

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

44 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

overgrowth

Bản sao của:

4551785

Mô tả

Vegetation on the easement in front of this house is overgrown.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Overgrown vegetation

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.