Codes Compliance Đã lưu trữ

1140-49th Ave North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1303050

ID Vấn đề:

4813760

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

99 lần

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blighted property

Được sao lại bởi:

2842138, 2573234

Mô tả

lawn and weeds need cutting again

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Overgrown vegetation

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.