Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

2707 Fruitvale Ave Oakland, CA 94601, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4814735

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

71 lần

Vùng lân cận:

Sausal Creek

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

835399

ID Yêu cầu Dịch vụ:

834814

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. bed parts bedding desk and shelving
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. Yes - Please stop and call 510-615-5566 (potential
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. No

9 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.