Codes Compliance Đã lưu trữ

801 38th Ave N Saint Petersburg 33704 United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4816406

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

126 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

overgrowth

Mô tả

Lawn overgrown almost knee high needs mowing

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Overgrown vegetation

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.