Sink Hole Đã lưu trữ

1477 33rd Ave Oakland, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 200

ID Vấn đề:

4825181

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Streets - Potholes/Depression

Đã xem:

94 lần

Vùng lân cận:

Saint Elizabeth

Được báo cáo thông qua:

https://www.oaklandca.gov

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

835427

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Theres a sinkhole that has already formed in the middle of the street directly in front of my property. I am concerned that the oncoming winter season might further erode the sinkhole into something more dangerous. Please check it out. Thank you!

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there any water coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there an odor coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there loose asphalt around it or is it more like smooth dip?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. How large is the hole?
Đáp. Its sinking
Hỏi. Is the pothole located on a freeway on ramp or off ramp?
Đáp. NO
Hỏi. What were you doing when you encountered the pothole/depression?
Đáp. Driving
Hỏi. If signage, a barricade, cone or other device covers the pothole whose name appears on it? (e.g., EBMUD)
Đáp. n/a

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • ThisS1TECensorsPeopleForNoReason (Người dùng đã đăng ký)

  • HL (Người dùng đã đăng ký)

  • David Coleman (Người dùng đã đăng ký)

  • HL (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.