Graffiti Đã lưu trữ

225 Atlantic Street Bridgeport, CT 06604, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4831147

Submitted To:

City of Bridgeport

Danh mục:

Graffiti

Đã xem:

70 lần

Vùng lân cận:

Bridgeport

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it offensive?
Đáp. No
Hỏi. Please provide more info on the exact location ( nearby intersection, milestone, landmark, etc.)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.