Pothole / Road Surface Issue Đã lưu trữ

I-175 W Saint Petersburg 33701, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 2045

ID Vấn đề:

4834915

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Pothole / Road Surface Issue

Đã xem:

100 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Yet another pothole on this patchwork block.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. street
Hỏi. Describe the roadway surface where the pothole is located:
Đáp. asphalt
Hỏi. Is this another roadway surface issue, like raised or slipping asphalt?
Đáp. no
Hỏi. If yes, please describe the surface issue:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.