abandoned car Đã lưu trữ

3001 Louise St Oakland, CA 94608, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4841735

Danh mục:

Parking - Enforcement

Đã xem:

200 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

836416

Đã gắn thẻ:

abandoned vehicles

Mô tả

No plates, wrecked, and in the same spot for many days.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Your request will go to the City of Oakland Parking Enforcement Division (510-238-3099).
Đáp. OK
Hỏi. Please note, this app/website is for reporting parking enforcement related matters and is not intended for contesting a citation.
Đáp. OK
Hỏi. To contest a citation please visit http://www2.oaklandnet.com/Parking/index.htm#Contest
Đáp. OK

9 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • EddieG (Người dùng đã đăng ký)

  • ThisS1TECensorsPeopleForNoReason (Người dùng đã đăng ký)

  • EddieG (Người dùng đã đăng ký)

  • ThisS1TECensorsPeopleForNoReason (Người dùng đã đăng ký)

  • EddieG (Người dùng đã đăng ký)

  • ThisS1TECensorsPeopleForNoReason (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng EddieG (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.