Pothole on road Đã lưu trữ

2200 57th Avenue North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4853656

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Road Potholes / Road Depression

Đã xem:

54 lần

Vùng lân cận:

St. Petersburg

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Larger size pothole that will damage tires in road by 275N entrance, outside of holiday inn on 22nd St.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. Middle of road near exit of holiday inn
Hỏi. Describe the roadway surface where the pothole is located:
Đáp. asphalt
Hỏi. Is this another roadway surface issue, like raised or slipping asphalt?
Đáp. no
Hỏi. If yes, please describe the surface issue:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.